Kewajiban Bersuci Dalam Islam

Kewajiban Bersuci Dalam Islam

Oleh: Ust. Abu Mujahidah, Lc., M.E.I. Bersuci berarti membersihkan diri dari kotoran. Apakah itu kotoran yang sifatnya indrawi seperti najis, ataupun kotoran yang sifatnya maknawi seperti aib. Adapun bersuci dalam pengertian syariat adalah suatu perbuatan yang...
Makna Do’a dan Dzikir

Makna Do’a dan Dzikir

Oleh: Umar Muhsin, Lc., M.Pd.I. Di antara ibadah yang Allah shalallahu alaihi wasallam dan Rasul-Nya syariatkan kepada kita semua adalah berdoa dan berdzkir. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah shalallahu alaihi wasallam yang menjelaskan...
Kedudukan Thoharoh Dalam Islam

Kedudukan Thoharoh Dalam Islam

Oleh: Ust Abu Mujahidah, Lc., M.E.I. Kita ketahui Islam adalah agama yang sangat memerhatikan kesucian dan kebersihan. Baik kebersihan dan kesucian batin maupun kebersihan lahir. Segala yang mengotori iman dan hati seseorang diharamkan di dalam Islam. Seperti...
Hakikat Thoharoh Dalam Islam

Hakikat Thoharoh Dalam Islam

Thoharoh secara bahasa bermakna membersihkan kotoran. Baik kotoran yang berwujud atau hissiy maupun kotoran yang tidak berwujud atau maknawi. Adapun makna thoharoh secara istilah adalah menghilangkan hadats, najis, dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang...
KEWAJIBAN BERSUCI DALAM ISLAM

KEWAJIBAN BERSUCI DALAM ISLAM

Thoharoh atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya thoharoh, ibadah kita kepada Alloh tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan thoharoh secara mutlak. Tanpa thoharoh, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak...