MENGHIDUPKAN SUNNAH

MENGHIDUPKAN SUNNAH

Sahabat hijrah yang berbahagia, sunnah adalah warisan Rasulullah untuk kita sebagai umatnya. Sunnah Rasulullah adalah cahaya penerang di dalam kegelapan, Sunnah tersebut adalah apa yang telah Allah contohkan, perintahkan dan yang ditetapkan. Sahabat, Allah menjadikan...
Hak Suami Terhadap Istri

Hak Suami Terhadap Istri

Pembaca yang dirahmati Allah subhanahu wata’ala, hidup berumah tangga adalah keniscayaan bagi kita, karena memang hikmah diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk melengkapi satu sama lain, melengkapi kekurangan diantara dua jenis yang berbeda, dan...
ISTIQOMAH DI JALAN-NYA

ISTIQOMAH DI JALAN-NYA

Sahabat hijrah, Setidaknya tujuh belas kali dalam sehari kita memohon bimbingan kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus, Yakni dalam doa “Ihdinash shiraathal mustakim”. ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. tentunya kita tahu apa yang dimaksud jalan...
JANGAN REMEHKAN KEBAIKAN SEKECIL APA PUN

JANGAN REMEHKAN KEBAIKAN SEKECIL APA PUN

Pembaca yang berbahagia, hendaknya kita jangan meremehkan berbuat baik sekecil apa pun walau hanya dengan senyum manis tatkala bertemu, begitu pula walau hanya membantu urusan saudara kita yang ringan. Karena teladan yang mulia, Rasulullah bersabda di dalam sebuah...
Tidak Berlebihan Dalam Beragama

Tidak Berlebihan Dalam Beragama

Sikap ghuluw atau melampaui batas atau berlebih-berlebihan dalam agama adalah sikap yang tercela dan dilarang oleh syariat. Sikap ini tidak akan mendatangkan kebaikan bagi pelakunya, juga tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam segala urusan.Terlebih lagi dalam...