Hari akhirat, hari setelah kematian yang wajib diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beriman kepada Alloh Taala dan kebenarannya oleh setiap orang yang beriman kepada Alloh Taala dan kebenaran agama-Nya. Hari itulah hari pembalasan semua amal perbuatan manusia, hari perhitungan yang sempurna, hari ditampakkannya semua perbuatan yang tersembunyi seaktu di dunia, hari yang pada aktu itu orang-orang yang melampaui batas akan berkata dengan penuh penyesalan:

Duhai, alangkah baiknya dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini (QS Al Fajr: 24)

01. Hakikat Dunia & Akhirat bag 1
02. Hakikat Dunia & Akhirat bag 2
03. Hakikat Dunia & Akhirat bag 3
04. Hakikat Dunia & Akhirat bag 4
05. Hakikat Dunia & Akhirat bag 5
06. Hikmah Penciptaan Jin & Manusia
07. Nilai Dunia & Akhirat
08. Hakikat Cinta Dunia
09. Kematian & Alam Barzakh
10. Aqidah Adzab Kubur
11. Kiamat & Tanda-Tandanya
12. Keluarnya Dajjal bag 1
13. Keluarnya Dajjal Bag 2
14. Turunnya Isa bin Maryam
15. Tugas Isa Saat Turun ke Dunia
16. Al-Mahdi
17. Para Pendusta yang Mengaku Al-Mahdi
18. Dahsyatnya Huru-Hara Kiamat
19. Padang Mahsyar
20. Macam-macam Syafaat
21. Syafaat
22. Negeri Akhirat

%d blogger menyukai ini: